Speak Up, We´re listening!

Speak Up, We´re listening är ett verktyg som används i hela Compass Group.

Tanken är att våra medarbetare samt andra som arbetar med oss (konsulter, leverantörer m.fl.) ska ha ett anonymt sätt att höra av sig om de tror att handlingar eller beteenden som de iakttagit kan vara opassande, osäkra, oetiska eller till och med olagliga. Det kan röra sig om frågor som de känner att de inte kan ta upp med sin chef eller annan Compass-anställd på ett sedvanligt sätt. Våra medarbetare kan göra detta via ett anonymt journummer och på en webbplats som drivs av en oberoende leverantör som är specialiserad på detta och är tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan.

Vårt rykte grundar sig i de standarder som vi sätter för kvaliteten på de tjänster som vi erbjuder, vår driftskontroll och praxis samt vår etik och integritet. Om dessa standarder äventyras underminerar vi vårt rykte och riskerar därmed verksamhetens säkerhet och framtida framgångar. Det kan vi inte låta ske. Vi delar alla ett ansvar för att vår verksamhet bedrivs på ett professionellt, säkert, etiskt och lagligt sätt.

För att registrera ett Speak Up ärende, vänligen besök: https://www.letintegritybeyourguide.com/speakup

Vill du läsa mer, besök vår globala Speak Up hemsida
https://www.letintegritybeyourguide.com/


Länk till vår Speak Up policy