Morgondagens arbetsplats

Coronapandemin har haft en enorm inverkan på våra arbetsplatser och livsstil. Vårt nya sätt att arbeta och leva är här för att stanna, och kräver också nya anpassningar, både vad det gäller utformningen av kontor, liksom hur behoven från medarbetarna ser ut.

Denna utveckling skulle med största sannolikhet ha skett trots pandemin, men nu har övergången till ett nytt arbetssätt accelererat. Det talas mycket om ”remote working” där anställda arbetar ett visst antal dagar hemifrån, och ett visst antal dagar på kontoret. 73 % av svenskarna vill arbeta både från sitt hemmakontor och sin vanliga arbetsplats även efter pandemin. (Källa: Pandemic Homework, Netigate).

Inom Compass Group spår vi en "hybridmodell" för kontorsarbetsplatsen efter Covid. Denna "hybridmodell" kombinerar "hemmakontor" med mer ändamålsenliga besök på kontoret 3-4 dagar per vecka. Vi tror att detta flexibla arbetssätt kommer att leda till cirka 20 % lägre kontorsnärvaro i genomsnitt. Förr gick vi till samma skrivbord fem dagar i veckan, framöver handlar det om att anställda kommer till kontoret när det behövs.

Detta nya arbetssätt ställer krav på arbetsgivarna hur de ska utforma sina arbetsplatser men också sina materbjudanden och tjänster. Det kan handla om allt från en attraktiv arbetsmiljö med sociala ytor där vi kan träffas, till riktigt gott kaffe och bra utbud av goda och näringsrika luncher.
Några trender som vi observerat som en följd av pandemin är bland annat:

* Fika- eller lunchrummet – inklusive dess interiör – kommer att bli ännu viktigare som en avgörande mötesplats när människor börjar återvända till sina kontor.

* Grab and go-materbjudanden kommer att se ökad efterfrågan hela dagen och kommer delvis att ersättas traditionella luncherbjudanden.

* Den allmänna förskjutningen av konsumenter mot online har lett till mycket ökade förväntningar på digitala tjänster, t.ex. take away, digital betalning, smarta mikromarknader, självskanning, eller personligt stöd för att göra bra matval.

* Öppna multifunktionella utrymmen med flera mindre mat/fikapopups ger de anställda mer flexibilitet och frihet inne på själva kontoret. Detta kan jämföras med det traditionella sättet att dela upp ytor för enskilda arbetsplatser och särskilda fikastationer eller en stor lunchmatsal.

* Att arbeta hemifrån har höjt de anställdas förväntningar på att få hälsosam, subventionerade matalternativ levereras också direkt till deras hemmakontor.

* Växtbaserade måltider kommer att fortsätta växa, men bra kött kommer fortfarande att vara en del av vår framtida kost, som ett tillägg till smakrika vegetariska komponenter.

* Generellt efterfrågas hälsosam och hållbar mat från konsumenterna, tillsammans med traditionell nordisk komfortmat.


När det gäller arbetsmiljön blir en helhetslösning kring olika servicetjänster allt mer efterfrågat. Utökad lokalvård står högt på agendan, men också tjänster som gör att arbetslivet på kontoret flyter på så smidigt som möjligt. Det kan vara alltifrån conciergetjänster till växtservice, bilservice och posthantering.

Vi på Compass Group kan hjälpa er att se över behoven och skräddarsy nya lösningar efter behovet på just er arbetsplats!

Länkar:
https://www.compass-group.se/facility-management/
https://www.compass-group.se/matdryck/
https://www.compass-group.se/vi-ar-compass-group/
https://www.compass-group.se/vi-ar-compass-group/kontakta-oss/