GDPR

Compass Group lever upp till GDPR-lagstiftningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Compass Group har tydliga processer och rutiner kring vår hantering av personuppgifter. Utöver detta är samtlig personal som behandlar personuppgifter utbildade i hur de gör det enligt GDPR-lagstiftningen.