Livsmedelssäkerhet

Vi tar ansvar för att leverera god mat tillagad av säkra och redliga livsmedel.

Det börjar med personalen som utbildas enligt fastställda program.

Våra rutiner utgår från HACCP-principerna där vi styr våra kritiska punkter.

Vi följer upp vår verksamhet dagligen genom vårt interna system eSmiley. Avvikelser rapporteras och tas om hand. Om det inträffar misstag så lär vi oss av dem.

Vi är ISO 9001-certifierade.

Ständig förbättring är vår ledstjärna.