Säkerhet

Säkerhet för Compass Group innefattar vårt arbete inom bland annat arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet, GDPR och krisberedskap.

Vi jobbar förebyggande för att minimera risken för arbetsmiljöolyckor och för att säkerställa en god livsmedelssäkerhet.

Vi jobbar även med att skydda den personliga integriteten enligt lagstiftningen GDPR. Inträffar oförutsedda händelser har vi vår krisberedskap som övas regelbundet.
Arbetsmiljö

Våra medarbetare ska kunna gå hem i samma fina skick som när de kom till jobbet. Därför jobbar vi systematiskt med fysisk och organisatorisk arbetsmiljö i vårt program Safety SAM.

Läs mer
Livsmedelssäkerhet

Vi tar ansvar för att leverera god mat tillagad av säkra och redliga livsmedel.

Det börjar med personalen som utbildas enligt fastställda program.
Våra rutiner utgår från HACCP-principerna där vi styr våra kritiska punkter.

Läs mer
SÅ HANTERAR VI CORONAVIRUSET

Inom Compass Group är hälsa och säkerhet vår främsta prioritet. För att minska smittspridningen av coronaviruset (COVID-19) följer vi myndigheternas rekommendationer för att både vår personal och våra gäster ska känna sig trygga. Här kan du läsa mer om de åtgärder vi vidtagit på våra restauranger och caféer.

Läs mer