Restaurang på jobbet underlättar hälsosammare matval

Att erbjuda en personalrestaurang på arbetsplatsen underlättar valet av en hälsosam lunch och ses som en attraktiv förmån för medarbetarna, visar Compass Groups undersökning Global Eating at Work som genomförts bland 35 000 arbetstagare i 26 länder.

Att erbjuda mat på arbetsplatsen är en viktig förmån, men att tillhandahålla ett hållbart och hälsosamt materbjudande är extra viktigt. Runt 60 procent av arbetstagarna uppger i undersökningen att de försöker upprätthålla hälsosamma kostvanor på jobbet och i Generation Z, (födda 1996 – 2010) är motsvarande siffra hela 64 procent.

Men att kontinuerligt välja varierade och hälsosamma lunchmåltider är inte alltid så lätt. 65 procent av de tillfrågade ur Generation Z anser att restauranger bör göra det lättare för gäster att göra hälsosamma mat- och dryckesval. För en nyttig och mättande lunch är av intresse för såväl arbetsgivare som anställd, då 7 av 10 uppger att vad de äter och dricker till lunch har en direkt inverkan på måendet.

- Hälsa står högt på den personliga agendan och att ha tillgång till en restaurang på jobbet är en viktig förmån för många anställda. Om restaurangen dessutom erbjuder hälsosamma alternativ blir det extra attraktivt, i synnerhet bland yngre generationer. För att få välmående anställda som presterar sitt bästa så är det en klok investering av arbetsgivaren, säger Angelica Fagerholm, Head of Service Excellence Food & Retail Services på Compass.

Gärna grönt på tallriken
Undersökningen visar även ett stort intresse för vegetarisk och vegansk mat. Fyra av tio arbetstagare uppger att de gärna äter vegetariskt. I Generation Z är denna siffra särskilt hög, här svarar 55 procent att de gärna äter vegetariskt.  Undersökningen visar att 6 av 10 ur Generation Z menar att restauranger i första hand bör erbjuda växtbaserade måltider, med kött som valbart tillbehör. 

Om undersökningen
Compass Groups Global Eating at Work Survey 2023 är en av de största generationsövergripande undersökningarna i sitt slag, som analyserar insikter från 35 000 globala arbetstagare i 26 länder om deras arbetsplatspreferenser, inklusive syn på att äta på jobbet, hållbarhet, digital anpassning, hälsa och mentalt välbefinnande. Studien genomfördes i samarbete med marknadsanalysföretaget Mintel mellan 18 november – 8 december 2022. Datan är nedbruten per land och ålder för att få attitydskillnaden över generationerna. I Sverige har 1883 respondenter medverkat i studien varav 243 personer ur Generation Z.