World FM Day

Skräddarsydda FM-tjänster är framtiden. Den 12 maj uppmärksammas World FM Day runtom i världen. Årets tema är ”Celebrating FM: standing tall beyond the pandemic”.

Hur påverkas FM-tjänster i en tid då alltfler jobbar hem ifrån och kontoren får en ny funktion? Sannolikt kommer flexibilitet visa vägen och människan vara i fokus när framtidens tjänsteutbud tar form. Det menar Peter Farving, Head of Facility management på Compass Group. I takt med att framtidens kontor och kontorshotell utformas för kreativitet, social samvaro och hälsa, ändras också behovet av FM-tjänster.

– Vi skräddarsyr tjänsteutbudet utifrån den nya situationen och de förändringar som sker i omvärlden, säger Peter. Lokalvård är ett exempel där erbjudandet förändras, när aktiviteten på kontoren sjunker. I och med covid-19 har vi fått utöka och omfördela våra resurser för lokalvård i syfte att smittsäkra våra fastigheter. Det har även blivit högaktuellt att jobba med krishantering och hur vi kan säkerställa vår leverans i pressade lägen.

Att garantera att medarbetarna har en bra arbetsmiljö hemmavid är också en central fråga. Det kan gälla allt från datorer och uppkoppling till ergonomi och posthantering. Hållbarhet och ny teknik är också ledord när FM-tjänsterna mejslas ut för att möta framtiden.


Förändrad omvärd
– Vi ser hela tiden över utvecklingen av våra FM-tjänster för att anpassa oss till en förändrad omvärld. Bland annat har vi som målsättning att bli helt kemikaliefria inom lokalvården och jobbar på att våra fordon och transporter ska vara helt fossilfria till år 2025. Vi använder också fler digitala tjänster för att anpassa vår service och göra erbjudandet mer flexibelt, berättar Peter.

Läs mer om World FM Day här

Är du intresserad av att veta mer om Compass Groups erbjudande av FM-tjänster? Kontakta Peter Farving via e-post peter.farving@compass-group.se