.

Stop Food Waste Day 28 april 2021 – uppmärksammar matsvinnet över hela världen

Stop Food Waste Day lanserades av Compass Group USA 2017 och är ett årligt evenemang för att öka medvetenheten om frågan om matavfall och uppmuntra både livsmedelsindustrin och gästerna att minska mängden mat som kastas bort. Stop Food Waste Day arbetar i över 45 länder i samarbete med leverantörer, anställda och kunder och syftar till att leverera meningsfulla lösningar för att hantera detta globala problem.

 

Hur uppmärksammas Stop Food Waste Day i Sverige?
Att minska matsvinnet är något vi ständigt arbetar med inom Compass Group. Men för att göra våra gäster lite extra uppmärksamma på frågan har vi mellan den 28/4 – 5/5 en hel temavecka i våra restauranger och vi ger även tips på olika ”svinn hacks” i våra sociala medier, hur du kan rädda olika råvaror som ofta slängs hemma i soptunnan. I våra skolmatsalar uppmuntrar vi barnen att inte mata ”sopmonstret”. Vi tror att medvetenheten och vanorna kring matsvinn gärna får börja i en tidig ålder!

 

Hur jobbar Compass Group med att minska matsvinnet?
Som ledande aktör inom måltidsbranschen har vi ett stort ansvar att minska matsvinnet.

Här i Sverige mäter vi matsvinnet löpande på alla våra restauranger och enheter. Vi har som målsättning att minska matsvinnet med 25 % till 2022 (från år 2018).

Vi ger också våra gäster möjlighet att köpa överbliven mat till halva priset genom vårt koncept Great taste no waste, bland annat via våra appar.

Vi har också skrivit under en nationell överenskommelse mellan aktörer i livsmedelsbranschen som tillsammans ska arbeta för att minska matsvinnet.

Men självklart är vi inte nöjda än, utan fortsätter det viktiga arbetet med gäster, leverantörer, kunder och medarbetare för att rädda mat och minska svinn!

För mer info, besök https://www.stopfoodwasteday.com

Broccoli-&-Sopmonstret.jpg