Så hanterar Compass Group coronaviruset

Inom Compass Group är hälsa och säkerhet vår första prioritet. I den pågående situationen med spridningen av coronaviruset (COVID-19) har vi upprättat ett kristeam som följer utvecklingen på daglig basis.

Som del av ett stort, globalt företag har vi tydliga och säkerställda rutiner för hur vi agerar i krissituationer. Vi har daglig kontakt med vårt internationella kristeam och får ta del av best practise från länder där smittspridningen har kommit längre än den har gjort i Sverige. På så sätt har vi tidigt kunna sätta in åtgärder för både våra medarbetare, våra kunder och våra gäster som hjälper till att minska smittspridningen samtidigt som vi säkerställer leveransen av vår tjänst till kund.

 

Rekommendationer och åtgärder

I Sverige följer vi de rekommendation som Folkhälsomyndigheten ger och vi har tidigt initierat informationskampanjer för att säkerställa att våra anställda följer de riktlinjer som gäller för en utmärkt handhygien samt att man stannar hemma vid symptom på hosta, halsont, snuva, feber, luftvägssymptom eller liknande.

Vi har en tät dialog med våra kunder om deras specifka situation och anpassar vår verksamhet till den rådande situationen. Exempel på åtgärder som vi har vidtagit är:

  • tydlig uppmaning kring att alla gäster tvättar händerna innan och efter maten (informationskampanjer vid restaurang entréer)
  • placerat gästerna med större avstånd mellan sig, minst en meter
  • erbjuder lunch i olika time-slots för att minska antalet gäster som äter samtidigt
  • rengöring mellan varje time-slot; desinfektion av bord, stolar och byte av serveringsbestick
  • erbjuder take-away alternativ där möjligheten finns
  • ersatt buffér med portionsservering
  • utökar vårt fokus på lokalvård där möjligheten finns

Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet för våra medarbetare, kunder och gäster är vår absolut första prioritet. Som företag gör vi allt vi kan för att säkerställa att detta följs i denna ansträngda situation.

Om du behöver extra information eller uppföljning från oss i din beredskapsplanering, eller i diskussion med andra leverantörer, tveka inte att kontakta oss. Är du kund tar du i första hand kontakt med din kontaktperson men du kan även maila till info@compass-group.se

För råd och utförligare information om viruset se Folkhälsomyndighetens hemsida.