Topelius

Topeliussalen - Rymmer upp till 50 personer och är utrustad med projektor, wifi, ljud, whiteboard, konferensblock och pennor, isvatten samt godis.

 Storlek 

 

 Skolsittning 

 

 U-bord 

 

 Biosittning 

 

 Öar 

 

 Styrelsebord 

56m2

 

40 pers

 

25 pers

 

50 pers

 

 36 pers 

 

-

 

finlandshuset-konferens-topeliussalen-1024x525.jpg

Skicka en bokningsförfrågan

Tillbaka till Konferenslokaler

* * *

Mer om Topelius


Zacharias Topelius.gif Topelius föddes på Kuddnäs i Österbotten den 14 januari 1818. Barnet fick faderns namn Zacharias. Föräldrarna följde en medvetet kon-sekvent linje vid uppfostran av barnen och försökte även följa med nya pedagogiska rön. Könsdiskriminering och sociala skillnader var för Topelius något att självklart motarbeta. Fadern gick t.o.m. så långt att han i sitt testamente bestämde att båda barnen skulle ärva lika och inte så som sed och lag påbjöd.


Topelius arbetade som journalist på Helsingfors Tidningar. Som opinionsbildare var han långt före sin tid. Språkpolitiskt var han, liksom i många andra frågor, liberal. Med sin följetong Fältskärns berättelser blev han snabbt uppskattad av vida läsekretsar, liksom även för sina dikter, skådespel och sagor* och inte minst för läroboken Boken om vårt land. Från år 1860 tjänstgjorde han som professor i finsk, rysk och skandinavisk historia vid Helsingfors Universitet, senare som professor i allmän historia. På 1870-talet var han rektor för universitetet. Topelius rönte uppskattning både i hemlandet och utomlands. Hans arbeten såldes, hans dikter lästes, sångerna sjöngs – och detta inte bara i Finland: Topelius verk har översatts till ett flertal språk. Zacharias Topelius avled år 1898.

Källa: www.nykarleby.fi


* Konferensrummet Björken och stjärnan här i Finlandshuset är uppkallat efter en känd Topeliussaga.