Engagerade medarbetare

Som en mångsidig organisation, med en stor geografisk spridning, kollegornas engagemang är absolut kritiskt för att säkerställa att vi lockar, behåller och utvecklar bra människor som förstår våra mål, vision och värderingar.

VI ENGAGERAR VÅRT FOLK PÅ OLIKA SÄTT:

 

ARBETSMILJÖ
 

Vi genomför medarbetarundersökningar både inom våra sektorer och mer allmänt som organisation.

BELÖNING OCH ERKÄNNANDE

Vi har ett antal erkännandeordningar inom våra sektorer som månadens servicehjälte som erkänner de kollegor som går över och utöver att leverera exceptionell service till våra kunder och konsumenter.

KOMMUNIKATION
 

Vi använder en rad verktyg för att kommunicera och engagera med våra människor inklusive e-tidningar, sociala medier, veckovis kommunikation och konferenser. 

SKAPA EN VARIERAD OCH INKLUSIV MILJÖ

Vi satsar på att skapa en arbetskraft som representerar konsumenternas och kundernas rika mångfald liksom samhället som helhet, så att alla i vår verksamhet kan vara sig själva och ha samma möjligheter att utveckla sin karriär.