Våra målsättningar

Våra målsättningar stäcker sig längs med hela vår värdekedja och är indelade i följande områden: Ansvarsfulla inköp; Verksamhet; Kund, gäst & samhälle samt Medarbetare.

Ansvarsfulla inköp

  • 2022 använder vi enbart certifierad palmolja* och fodersoja
  • 2022 har vi riskklassificerat och definierat kritiska råvaror
  • 2025 är våra plastförpackningar** 100 % materialåtervinningsbara
  • 2026 är våra upphandlingskrav för fågel i linje med European Chicken Commitment:s kriterier
  • 2030 är våra plastförpackningar** tillverkade av 100 % återvunnen och/eller förnybar råvara

* som förekommer i ätbart, såsom livsmedel och konfektyr

** med fokus på livsmedelsförpackningar


Verksamhet

  • 2022 har vi minskat vårt matsvinn med 25 % (basår 2018)
  • 2025 är det genomsnittliga klimatavtrycket max 0,5 kg CO2e/måltid
  • 2025 är våra transporter* 100 % fossilfria

* Med transporter avses våra så kallade anläggningsbilar. De som inte är fossilfria 2025 klimatkompenserar vi för.


Kund, gäst & samhälle

100 % fokus på att tillsammans med våra kunder/partners och lokala producenter driva den hållbara utvecklingen framåt.


Medarbetare

  • Nollvision arbetsmiljöolyckor
  • 50 % kvinnor i ledande befattningar senast 2023