Våra målsättningar

Våra målsättningar stäcker sig längs med hela vår värdekedja och är indelade i följande områden: Ansvarsfulla inköp; Verksamhet; Kund, gäst & samhälle samt Medarbetare.

Ansvarsfulla inköp

  • 2023 använder vi enbart certifierad fodersoja
  • 2025 är våra plastförpackningar* 100 % materialåtervinningsbara
  • 2025 har vi riskklassificerat och definierat riskråvaror**
  • 2026 är våra upphandlingskrav för fågel i linje med European Chicken Commitment:s kriterier
  • 2030 är våra plastförpackningar* tillverkade av 100 % återvunnen och/eller förnybar råvara

* med fokus på livsmedelsförpackningar
** med fokus på mänskliga rättigheter

Verksamhet

  • 2025 är det genomsnittliga klimatavtrycket max 0,5 kg CO2e/måltid
  • 2025 är våra transporter* 100 % fossilfria
  • 2030 har vi halverat vårt matsvinn (basår 2019)

* Med transporter avses våra så kallade anläggningsbilar. De som inte är fossilfria 2025 klimatkompenserar vi för.

Kund, gäst & samhälle (inga förändringar)

100 % fokus på att tillsammans med våra kunder/partners och lokala producenter driva den hållbara utvecklingen framåt.

Medarbetare

Nollvision arbetsmiljöolyckor

50 % kvinnor i ledande befattningar senast 2023