Socialt ansvarstagande

Samarbete med externa partners, de som är experter på sina områden, är viktigt för att fortsätta utveckla vårt samhällsansvar.

My Dream Now

My Dream Nows vision är att alla elever ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. Verksamheten erbjuder konkreta program för inspirerande samverkan mellan elever och arbetsliv. Syftet är att samverka och fånga upp elever för att motverka utanförskap och skapa inkludering. Detta sker i form av att medarbetare från Compass Group Sverige utbildas till så kallade klasscoacher. Klasscoacherna besöker sedan skolor My Dream Now samarbetar med för att lyfta fram alla positiva värden som finns med att jobba inom restaurang och service. Därigenom hoppas vi att fler ungdomar får upp ögonen för branschen, och alla de möjligheter vi erbjuder inom Compass Group Sverige.

 

Länk My Dream Now: https://www.mydreamnow.se/

 

En Frisk Generation

Tillsammans med den ideella organisationen En Frisk Generation vill Compass Group Sverige bidra till att fler barn inspireras till mer hälsosamma vanor. En Frisk Generation arbetar med att främja en mer jämlik hälsa för alla barn. Med sina olika program så arbetar de hälsofrämjande med inriktning mot familjer genom att främja fysisk aktivitet, bidra med kunskap om mat och skapa en social gemenskap. Tillsammans genomför En Frisk Generation och Compass Group Sverige ”Hälsofrämjande skoldag”, då elever och personal under en heldag får uppmuntran och möjlighet att göra hälsosamma val. En dag fylld av rörelse, bra mat och utmaningar.

 

Länk En Frisk Generation: https://enfriskgeneration.se/