Säkerhet

Säkerhet för Compass Group innefattar vårt arbete inom bland annat arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet, GDPR och krisberedskap.

Vi jobbar förebyggande för att minimera risken för arbetsmiljöolyckor och för att säkerställa en god livsmedelssäkerhet.

Vi jobbar även med att skydda den personliga integriteten enligt lagstiftningen GDPR. Inträffar oförutsedda händelser har vi vår krisberedskap som övas regelbundet.
Arbetsmiljö

Våra medarbetare ska kunna gå hem i samma fina skick som när de kom till jobbet.
Därför jobbar vi systematiskt med fysisk och organisatorisk arbetsmiljö i vårt program Safety SAM.

Läs mer
Livsmedelssäkerhet

Vi tar ansvar för att leverera god mat tillagad av säkra och redliga livsmedel.

Det börjar med personalen som utbildas enligt fastställda program.
Våra rutiner utgår från HACCP-principerna där vi styr våra kritiska punkter.

Läs mer
Uppförandekod

Som en världsledande leverantör av mat och service, har vi satt den allra högsta standarden för kvaliteten på våra tjänster och hur vi bedriver vår verksamhet.

Läs mer
GDPR

Compass Group lever upp till GDPR-lagstiftningen. Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

 


Läs mer