-

Matsvinn är ett av våra mest prioriterade miljöområden, därför har vi åtagit oss att minska vårt matsvinn med 25% till 2021 (jfr 2018).

25% av människans klimatpåverkan kommer från maten och 1,3 miljarder ton mat slängs årligen i världen.

Om matsvinn var ett land skulle det vara det tredje största utsläppslandet i världen.

Compass Group har sedan 2007 jobbat målinriktat med avfallsfrågor.

Redan 2009 tilldelades vi pris i EU:s kampanj ”Europa minskar avfallet” bland tusentals bidrag. Arbetet har vi bedrivit tillsammans med personal, kunder och gäster. Numera engagerar vi även oss årligen i Stop Food Waste Day som går av stapeln i april.

Stop Food Waste Day är ett globalt Compass Group-initiativ som syftar till att öka medvetenheten kring frågan om matsvinn och uppmuntra samtliga att minska mängden mat som kastas bort.

Compass Group samarbetar även med maträddarappen Karma, i vilken vi säljer överbliven mat till halva priset.