Hållbara Inköp

Vi köper in stora volymer till vår verksamhet. Därför är vi noggranna med vad vi köper in. Det mesta styrs av centrala avtal som möjliggör kvalitets- och kravsäkrade produkter.

Vad gäller inköp av råvaror gäller följande för Compass Group:

All vildfångad fisk och skaldjur ska vara MSC-certifierad.

Vi följer upphandlingsmyndighetens krav för god djurhållning, vilket innebär att det kött vi använder ska uppfylla svenska djurskyddsregler, oavsett var djuret fötts upp eller slaktats.

Även för fågel följer vi Upphandlingsmyndighetens krav för god djurhållning.

Vi serverar enbart certifierat kaffe, t.ex. Rainforest, KRAV, Fairtrade.

I våra restauranger serveras det alltid ekologisk mjölk.

Vi fasar ut icke hållbar palmolja i de livsmedel vi köper in. I de fall palmolja förekommer så ska den vara certifierad.

Vi använder enbart burfria ägg.