Klimatsmart

Vad vi väljer att servera har stor påverkan på klimatet. Vi tänker klimatsmart. Därför erbjuder vi attraktiva, smakfulla och hälsosamma matupplevelser som är bra för såväl hjärtat som planeten.

 

com_group_planet_promise_logo_full_colour_LR.png

Klimatsmart

Vårt kulinariska ”mindset” utgår från råvaror som resulterar i högt hälsosamt resultat med lågt klimatavtryck. Vi strävar efter att det genomsnittliga klimatavtrycket per måltid är max 0,5 kg CO2e/måltid senast 2025, inspirerat av WWF:s One Planet Plate. Facit genereras genom våra klimatmärkta menyer som bygger på RISE klimatdatabas. Gröna Vägen är vårt interna arbetssätt som stärker vårt arbete med att minska klimatavtrycket från våra måltider. Gröna vägen inspirerar vårt kulinariska team, kökscheferna och våra gäster till hållbara val. Vi presenterar till exempel den gröna rätten först på menyn och placerar grönsakerna så att det är det första våra gäster lägger på sin tallrik.

I oktober 2021 offentliggjordes ett koncernövergripande åtagande, som vi kallar för Planet Promise. Planet Promise innebär att vi ska uppnå Net Zero 2050, globalt och i hela värdekedjan. Koncernens Net Zero-mål gör oss till det första internationella företaget inom vår bransch med ett sådant globalt löfte. Det inkluderar höga mål för minskade utsläpp under det kommande decenniet, som har validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Åtagandet är även att vara koldioxidneutrala inom vår verksamhet till år 2030.

Exempel på åtgärder som koncernens Net Zero-mål innebär:
• 100 % fossilfri fordonspark
• 100 % förnybar el
• Se över möjliga projekt inom, och inköp av råvaror, från regenerativa jordbruk
• Fokusera på förpackningslösningar för att ytterligare minska engångsplast
• Investera i klimatpositiva projekt, som till exempel innebär återplantering av skog och att säkerställa biologisk mångfald