Cirkulärt

Vi arbetar löpande med att minska onödig förbrukning av plast och med att fasa ut den fossila plasten för att bidra till ett cirkulärt samhälle.

Vi ersätter successivt engångsartiklar av fossil plast inom vårt take-away-sortimentet med mer hållbara alternativ, såsom trä och pulp.

Utöver arbete med engångsplasten vill vi säkerställa att de livsmedelsförpackningar vi köper in bidrar till det cirkulära samhället. Därför har vi följande målsättningar:

  • 2025 är våra plastförpackningar* 100 % materialåtervinningsbara
  • 2030 är våra plastförpackningar* tillverkade av 100 % återvunnen och/eller förnybar råvara

* Med fokus på livsmedelsförpackningar