Ansvarsfulla inköp

Som ledande aktör inom vår bransch fokuserar vi på ansvarsfulla inköp vilket skapar möjligheter till hållbara förändringar längs hela värdekedjan.

Är man leverantör till Compass Group har man åtagit sig att efterleva vår Uppförandekod. Uppförandekoden riktar sig till såväl medarbetare, kunder, investerare, leverantörer som underleverantörer och innebär att vi alla har ett ansvar att säkerställa rättvisa arbetsvillkor, respektera mänskliga rättigheter och bedriva vår verksamhet ansvarsfullt och hållbart.

Vi har ringat in råvaror och produkter som vi ser som extra prioriterade sett utifrån risker och möjligheter och samlat dessa i vår övergripande Råvarupolicy och Produktpolicy.

 

Vår Råvarupolicy

 • 100 % ekologisk mjölk till våra gäster i restauranger/caféer/butiker
 • 100 % ekologiskt och/eller etiskt märkt kaffe och te
 • 100 % svenskt fläsk
 • 100 % ekologiska bananer till våra gäster i restauranger/caféer/butiker
 • 100 % certifierad palmolja (som förekommer i ätbart)
 • Vi strävar efter att enbart köpa hållbart vildfångad fisk och skaldjur*
 • Våra ägg kommer från frigående höns (skalägg och flytande ägg)
 • God djurhållning: Vi följer Upphandlingsmyndighetens krav för god djurhållning så långt det är möjligt**. Det innebär att det kött, inklusive fågel, vi använder ska uppfylla dessa, oavsett var djuret fötts upp eller slaktats.

* T.ex. certifierad och/eller grönlistad enligt WWF:s fiskguide.
** Upphandlingsmyndigheten erbjuder ett omfattande kriteriebibliotek, vi har ringat in de vi anser som viktigast för våra inköp.


Vår Produktpolicy

 • Endast i undantagsfall används icke miljömärkta kemikalier.
 • Vi strävar efter att använda bio-tekniska städprodukter.
 • Vi köper enbart miljömärkta microfibermoppar och städdukar.
 • Insatspåsar och sopsäckar består av återvunnen alternativt biobaserad plastråvara.
 • Pappersprodukter såsom mjukpapper samt tryck- och kopieringspapper är märkt med EU Ecolabel/Svanen.
 • Vi köper datorer, mobiler och batterier som inte innehåller konfliktmineraler.
 • Vi väljer el märkt med Bra Miljöval.
 • Vi prioriterar miljömärkta textilprodukter