Hållbarhet

Hälsa, miljö och säkerhet är alltid vår första prioritet!

  • Vi vill kunna lämna över vår jord till våra barn med gott samvete, vi vill kunna känna att vi har gjort allt vi kan för att ta hand om vår planet.
  • Vår övergripande uppförandekod inklusive vår vision och våra värderingar, samt vår hållbarhetspolicy utgör grundstommen i vårt hållbarhetsarbete. Vidare arbetar vi aktivt med att bidra till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
  • I vår strävan mot ständig förbättring har vi stor hjälp av våra certifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
Miljö

Vi jobbar aktivt med att minimera vår miljöpåverkan.
Våra prioriterade områden är matsvinn, engångsartiklar och hållbara inköp.

Läs mer
Säkerhet

Säkerhet för Compass Group innefattar vårt arbete inom bland annat arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet, GDPR och krisberedskap.

Läs mer