Teknisk service och utomhustjänster

UNISON erbjuder vi ett brett utbud av teknisk service genom vårt kvalitetssäkrade nätverk av samarbetspartners. Utomhusmiljön är lika viktig som inomhus och avgörande för det intryck era gäster får av er arbetsplats samt trivsel bland medarbetarna.

Inom teknisk service har vi ett stort nätverk av samarbetspartners som är ledande inom sitt respektive område. Tillsammans med kundens fastighetsavdelning skräddarsyr vi en lösning som motsvarar behov. I teknisk service inkluderar vi; drift- och underhållstjänster, textilvård, hantering av byggnadens styrsystem, kylservice, installationer, fastighetsförvaltning.

I utomhustjänster inkluderar vi; skötsel av området, gräsklippning och häcktrimning, trädvård och ogräsbekämpning, skräpplockning, underhåll av gator och gångvägar, inhägnadstjänster, vinterunderhåll och sandning, klottersanering, inomhusväxter.