Lokalvård

En professionell och trygg lokalvård är avgörande för upplevelsen av din arbetsplats. Du ska kunna lita på att servicen utförs på ett säkert sätt och enlighet med dina behov.

Vi erbjuder lokalvård för alla miljöer och lokaler och vi täcker ett brett spektrum av tjänster, allt från dammtorkning till specialistrengöring. Inför ett nytt samarbete görs en behovsanalys. Vi lägger stort fokus på att bedöma våra kunders och dess lokalers behov för att kunna erbjuda en skräddarsydd lösning. Tillsammans med kunden tar vi fram specifika arbetsprogram som anpassas efter kundens behov. Vi hjälper även till med att göra en underhållsplan för kundens olika lokaltyper som sträcker sig över hela avtalstiden. Denna underhållsplan kan till exempel innehålla, golvvård, fönsterputs, möbeltvätt mm.

Städningen utförs alltid av utbildad personal. Vi utrustar våra lokalvårdare med branschens mest moderna, miljövänliga och ergonomiska redskap och maskiner. För en hållbar städning städar vi med microfiber och ultrarent vatten, Ultra H2O, så långt det är möjligt. En kemikaliefri städning är inte bara renare och bättre för miljön, det ger också ett renare slutresultat utan skadliga kemikalier. Vi arbetar ständigt med att följa branschens trender och utveckla våra metoder till det mest hållbara för vår miljö.

Tillsammans med vår kund tar vi fram beskrivningar, processer och kvalitetsmål som utvecklas under hela avtalstiden. Vi följer kontinuerligt upp dessa för att kunna förbättra och utveckla den kundupplevda kvaliteten. Vi har digitala system där vi följer upp tex kvalitetskontroller, felanmälan och som kan rapportera till kundens avtalsansvariga inför tex månadsmöten, eller kan följas upp i en kundportal.

I kombination med, eller i anslutning till lokalvård, erbjuder vi självklart tjänster som:

• Golvvård
• Storstädning
• Mattvätt
• Fönsterputs
• Klottersanering
• Återvinningshantering
• Höghöjdstädning
• Garagestädning