Kontorsservice och Helpdesk

En effektiv kontorsservice och helpdesk underlättar arbetsdagen och hjälper till med allt från post- och budservice till flyttservice samt reseplanering.

Post- och budservice är en värdefull resurs när det kommer till att hantera viktig post och snabba bud och samtidigt få uppföljning på att leveransen kom fram som planerat. Våra servicemedarbetarna som jobbar med post och bud ser till att brev och gods hanteras säkert och korrekt, från en central kontorsserviceavdelning eller från en kombinerad receptionslösning, för vidare utsortering i huset.

Vi försöker i alla uppdrag att hitta synergieffekter så som att samtidigt som posten samlas in för dagen så skannas eventuella lampbyten av och förbandslådorna fylls på. Allt för att effektivisera den dagliga verksamheten och hitta en bra ekonomisk och hållbar lösning som passar uppdragsgivaren. I kontorsservice inkluderar vi; postrum, blomsteruppsättningar och skötsel av krukväxter, intern flyttservice, bilparkering, kontorsmaterial, bärhjälp, repro, reseplanering.

Vi erbjuder också Helpdesk på plats i kundens lokaler som kan hjälpa till att samordna tjänster på flera kontor på olika adresser, ärendehantering och rapportering.