Våra tjänster

Vi erbjuder alla tjänster som ett hotell erbjuder, fast vi på din arbetsplats. Varje dag levererar vi service såsom receptionstjänster, vaktmästeri, posthantering och catering till tusentals personer på många stora arbetsplatser runt om i Sverige.

Vi förstår sambandet mellan god arbetsplatsservice och våra kunders lönsamma affärer. Vi anpassar våra tjänster efter varje kunds behov för vi vet att varje arbetsplats har speciella krav. Därför tar vi oss tid att utvärdera behoven innan vi utvecklar en skräddarsydd servicelösning.

Men alla våra servicelösningar har en sak gemensamt, när vi tar hand om supportservice på arbetsplatsen kan företaget koncentera sig på sin kärnverksamhet, och det leder till bättre affärer!

Är du i behov av hjälp med ovan nämnda tjänster, kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Reception

Det första intrycket är bestående.

Vi vill bidra med en miljö som ger ett varmt välkomnande. Vår kund är vår gäst!

Läs mer
Lokalvård

Professionellt och regelmässigt utförd lokalvård ger en hälsosam miljö för dina anställda. 

Läs mer
Post & Bud

Vår post- och budservice är en värdefull resurs när det kommer till att hantera viktig post och snabba bud och samtidigt få uppföljning på att leveransen kom fram som planerat.

Läs mer