Matavfall - en resurs som ger mer

Sedan hösten 2009 genomförs en gång i månaden mätningar av matavfall och brännbart avfall på Eurest restauranger runt om i Sverige. Ett arbete som gett resultat då Eurest i mars tilldelades pris för sitt avfallsarbete inom ramen för projektet ”Europa minskar avfallet". Projektet pågick under en vecka i november 2009, stöddes av EU-kommissionen och Naturvårdsverket och samordnades av Avfall Sverige.

Restaurangerna på Saab gör stor skillnad
Restaurangerna på Saab är verkligen framgångsrika i jakten på att minska matavfallet. Vi har sedan mätningarna startade i november 2009 arbetat aktivt med konkreta åtgärder för att undvika, minska samt återvinna matavfall och brännbart avfall.

I mars 2010 rapporterade Restaurang Gyllene Balken, Saab Arboga enbart 7,1 gram matavfall per portion och Restaurang Baronen, Saab Aerotech Linköping 14 gram. Att jämföra med Eurests landssnitt på 38 gram.

I augusti 2010 rapporterade Restaurang Terrassen, Linköping cirka 27 gram matavfall per portion att jämföra med snittet för inrapporterade restauranger som låg på 97 gram.

”Vi jobbar med informationsinsatser till gäster och medarbetare om hur avfall ska undvikas. En dag i månaden mäts matavfallet från kök och gäster och resultaten presenteras för både gäster och medarbetare, berättar restaurangchef Sofie Lindgren, Restaurang Baronen, Saab Aerotech Linköping.

”Tack vare ökad medvetenhet om hur svinn kan undvikas och minskas ser vi en tydlig trend att matavfallsmängderna minskar. Vi är en föregångare i branschen vad gäller avfallsmätning, då matavfallsmängder tidigare uppskattats, inte mätts”, berättar Christina Odén, miljösamordnare Compass Group AB.

Från jord till jord
Det matavfall som uppstår ses som en resurs som kommer till användning. Från jord till bord har utvecklats till från jord till jord, vilket är en tydligare beskrivning över hur miljöarbetet utvecklats. Vi tar tillvara på matavfallet för att det ska bli näringsriktig jord, kompost eller biogas till t.ex. bussar i lokaltrafiken i Linköping.

- Ett fyllt kärl med matavfall ger bränsle till en resa på 8 km.
- En portion mat väger i snitt 500 g.
- Matavfall per portion är avfall från köket och från gäster.

Några exempel på hur Eurest arbetar med avfall
- Vi jobbar aktivt med att skaffa kunskap om avfallet som just vår enhet genererar. Vi mäter avfallet och har kontakt med vår avfallsentreprenör.
- Vi synliggör svinnet för både personal och gäster.
- Vi visar tydligt för både kunder och medarbetare hur sorteringen ska gå till - vi har satt upp sorteringsskyltar vid respektive avfallsstation.
- Vi är sparsamma med engångsmaterial och använder flergångsmaterial i högsta möjliga mån.
- Ett långsiktigt planerande ligger till grund för våra inköp.

Läs mer om vårt framgångsrika miljöarbete här

 

Kontakta oss

Tel: 013-18 10 11 eller 013-18 10 13 
terrassen@eurest.se

Restaurangchef: John Lönegren
Kökschef: Oscar Brodin

Öppettider
Restaurang Terrassen

Måndag - fredag
Lunch: 11.00 - 13.30

Restaurang Verandan
Måndag - fredag  8.30-14.30
stängt 9.30-10.00 Lunch 11.30-13.30

Café Moccado
Måndag-Torsdag kl. 7.30-16.30
Fredag kl. 07.30-15.30

Amigo
Måndag - torsdag 07.30 - 17.00     
Fredagar 07.30 - 15.30 

Hitta till oss
Restaurang Terrassen
Ensbovägen 3
582 54 Linköping


Visa större karta