Catering

All orders to Eurest require a purchase order in Ericsson buyer. 
Use the order form below and refer to the order number from Ericsson buyer. Alternatively, you can send the following order form via e-mail or as an attachment to your order in Ericsson Buyer.

Catering Menu

Order form  

E-mail Eurest

Eurest will respond with a confirmation of your order.
All prices are ex. VAT.
Please place your order by the latest 14:00 the day before delivery.

 

Alla ordrar till Eurest kräver en beställning i Ericsson buyer.
Använd beställningsformuläret nedan och hänvisa till ordernumret från Ericsson buyer. Alternativt kan du sända följande beställningsformulär via e-post, eller som en bilaga i din beställning i Ericsson Buyer.  

Catering Meny

Beställningsformulär

E-post Eurest

Eurest kommer att svara med en bekräftelse på din beställning.
Alla priser är ex. moms.
Vänligen gör din beställning genom de senaste 14:00 dagen före leverans.

Kontakta oss

Pir11@eurest.se

Restaurangchef
Stintan Selstam-Wahlström 070 461 75 81

Kökschef
Peter Skånberg 010 712 60 59

Kallskänka
Linda Ekstrand  010 712 60 59

Öppettider
Måndag - fredag 10:45-13:30

Hitta till oss
Restaurang Pir 11
Ericsson AB/Eurest
Lindholmspiren 11
41756 Göteborg


Visa större karta