Kringtjänster på sjukhus

Med vår servicebakgrund kan vi leverera så mycket mer än bara mat till sjukhus, patienthotell och äldrevård. Vi kan även ta hand om  transporter, vaktmästeri, matservering, reception, städning och växter. Varje servicelösning anpassas förstås efter kundens behov. Tack vare vår långa erfarenhet som leverantör till vården har vi god kännedom om behoven.

För denna service arbetar vi i nära samarbete med vårt varumärke Eurest Services som levererar arbetsplatsservice hos ett stort antal företag i landet.

Mer om Eurest Services