Om Medirest

Medirest driver och utvecklar måltidslösningar för patienter, personal och besökare på sjukhus samt för äldreboenden, hemmaboende med hjälpbehov och för övriga måltidsmiljöer inom vård- och omsorgsektorn.

Vi levererar och serverar i Sverige ca 13 000 måltider per dag och vi är cirka 200 anställda. Vi har varit aktiva i branschen sedan 1980-talet.

Inom Medirest arbetar vi med produktionssystemen Steamplicity, Cook serve, Cook chill och Sous vide och är väl förtrogna med alla former av leveranssystem för sjukvård och omsorgssektorn.

Välutvecklat partnerskap och decentraliserat lokalt ledarskap med stöd från Medirest specialresurser är vårt recept för att skapa lösningar som passar varje enskilt projekt.

Medirests vision
Medirest ska vara den mest professionella partnern för hög kvalitet, näringsriktig mat och supportservice för vård- och omsorgssektorn.