När mat blir medicin

Mat är speciellt viktig inom sjukvård och äldreomsorg och är ofta en del av den medicinska behandlingen.


Sjukdomsrelaterad undernäring är ett stort problem inom vård och äldreomsorg. Genom ett flertal studier beräknas att ungefär 30 procent av patienterna är undernärda och inom gruppen äldre är siffran ännu högre. Detta innebär ökad sjuklighet, nedsatt funktion och livskvalitet, förlängda vårdtider och dödlighet. Det är viktigt att göra riskbedömningar alla individer inom vården och äldreomsorgen för att sätta in rätt åtgärder i rätt tid.

Att förebygga och behandla undernäring kan vara att:

  • Ordinera energi- och proteinrik kost
  • Ge konsistensanpassad kost
  • Extra mellanmål som är energi- och näringsrika
  • Näringsdrycker och andra kosttillägg
  • Nutritionsstöd genom enteral- och/eller parenteral nutrition


God smak, konsistens och vackra och inbjudande färgkombinationer av maten är vår fokus. Maten är livsviktig för vårt tillfrisknande och för individens livskvalité. All vår mat näringsberäknas för kontroll över att vi uppfyller de behov som mat för vård och omsorg kräver. 

Våra kockar, kostekonomer och dietister deltar i mat- och nutritionsteam för att skapa välsmakande och anpassade måltider inom äldreomsorg och sjukvård.Vi ger förutsättningar för att den enskilda människan ska kunna få en individanpassad nutritionsbehandling. 

”Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och
återvinna hälsa. Alla individer, friska, sjuka, unga och gamla
har rätt att erhålla en
adekvat, till individen och dennes (sjukdoms-) tillstånd
anpassad näringstillförsel”
(Socialstyrelsen, 2000)

 

Hårda krav på maten

All vår mat näringsberäknas för kontroll över att vi uppfyller de behov som mat för vård och omsorg kräver. 

Mer om mat till sjukhus