Servicecenter

Vi förstår sambandet mellan god arbetsplatsservice och våra kunders lönsamma affärer.

Servicecentret är navet i vår verksamhet och den knutpunkt som samordnar alla kontakter och all service. Ordning och reda på arbetsplatsen skapar ett gott helhetsintryck av din verksamhet och underlättar arbetet för alla medarbetare. Vårt servicecenter finns till för medarbetarna och kan tillhandahålla precis den service som arbetsplatsen har behov av.

Reception och servicecenter arbetar ofta som en integrerad verksamhet, ibland även tillsammans med konferensservice. Men förutom de sedvanliga receptionstjänsterna kan vårt servicecenter även erbjuda butlerservice såsom kemtvätt, biltvätt och hantering av arbetsuniformer och mycket annat.

Vår kund är vår gäst!