Säkerhetsservice

Vi hjälper våra kunder att skapa en trygg arbetsplats genom ett fungerande yttre skalskydd med allt ifrån passerkortshantering, brandskyddsutbildning, utrymning och kontroll och uppföljning av vaktbolag.

Alla företag har olika behov av säkerhet och vi anpassar våra lösningar efter varje enskild kund.