Konferensservice

Vi vet hur viktigt det är med ett representativt, funktionellt och välkomnande konferensrum. Vi servar med beställningar, bokningar, fram- och bortplockning samt såklart förstklassig service till konferensdeltagare.

Eurest Services arbetar med service som märks! Vi förstår vikten av ett representativt och välkomnanden konferensrum och vi vet att dess funktionalitet är a och o.

Tid är något som de flesta i arbetslivet idag har ont om, därför är det extra viktigt att servicen i konferensrummen fungerar friktionsfritt. Våra kunders personal ska inte behöva lägga tid på att städa efter andra, gå och handla kaffebrödet eller vara den som ser till att AV- utrustningen i rummet fungerar.

Vi använder ett effektivt ärendehanteringssystem där våra kunder och gäster själva kan boka rum och mötesfika samt göra felanmälningar och lämna synpunkter. Vilket utbud av varor och tjänster som systemet ska innehålla bestämmer vi tillsammans med kunden.

Vi från Eurest Services vet att en satsning på konferensservice är lönsamt.
Vi servar med beställningar men även med fram- och bortplockning, kontinuerlig kontroll av teknik och service till konferens- och mötesdeltagare – våra gäster.
 

Konferens & Evenemang

Besök också gärna våra konferensanläggningar. Vi består idag av sex konferens- och eventanläggningar, var och en med sin prägel på stil och miljö.

Till Konferens & Evenemang