Vaktmästeri

Vaktmästaren på arbetsplatsen löser praktiska problem och är en ovärderlig resurs som får övrig verksamhet att flyta. Han är många gånger lite av en spindel i nätet för att få funktionerna att fungera.

Arbetet omfattar allt från de tydliga rutinerna för att få ordning och reda på kontoret till posthantering, lampbyte, laga och fixa, se till att kartonger blir bortplockade och låsen smörjda. 

En vaktmästares roll kan aldrig beskrivas i detalj, behovet styr insatsen.