Globalt kvalitetssystem

Compass Group har ett globalt kvalitetssäkringssystem för supportservice som vi kallar Compass Service Framework, CSF.

Compass Service Framework är vår standardplattform som är utvecklad för att vi ska kunna leverera effektiva supporttjänster som präglas av hög upplevd kvalitet. CSF ger oss möjligheten att ta utveckling från ett område och applicera dem inom ett annat. Det är denna verktygslåda som definierar hur vi levererar tjänsterna och vilken ledning som krävs för att kunna säkra upp hur vi möter och helst överträffar våra
kunders förväntningar.

CSF består av tre delar:

  • Service Management Modellen vilken möjliggör oss att leverera våra tjänster till våra kunder på ett konsekvent sätt.
  • Driftspecifika processer som beskriver hur bästa metod uppnås för att utföra våra tjänster (från städning till säkerhet)
  • Stödjande IT-system med processer, kunskapsdatabas