Tänk hotell!

Vår kund är vår Gäst. Vårt erbjudande bygger på det vi kallar – ”Tänk Hotell”. Vi erbjuder alla tjänster som ett hotell erbjuder men vi gör det på din arbetsplats.

När vi pratar om ”Tänk Hotell” menar vi inte enbart att vi ska ge våra kunder och gäster utmärkt service. ”Tänk hotell” är egentligen ett mycket större begrepp än så. Konceptet genomsyrar hela vår verksamhet, både framför och bakom kulisserna.

”Tänk Hotell” berör alla delar av verksamheten och startar med företagets värderingar och principer. Att våra värderingar stämmer väl med våra kunders värdegrund ser vi som grunden för ett framgångsrikt partnerskap.

Nyckeln till framgång inom ”Tänk Hotell” är förmågan att tänka kritiskt. Vi uppmanar vår personal att ständigt se vår verksamhet ur kundens och gästernas perspektiv, kritisk granska och därefter förbättra.

Global kvalitetssäkring

Varje dag levererar vi rätt servicenivå till tusentals människor. Vår erfarenhet och kompetens är samlad i vårt globala kvalitetssäkringssystem, Compass Service Framework. 

Mer om Compass Service Framework