För beslutsfattare

Trygghet
För dig som står inför beslutet att byta leverantör är antagligen trygghet och säkerhet några av de viktigaste argumenten när det kommer till skolmat.

Våra duktiga kockar på plats har en stor kunskap och erfarenhet, men de har också styrsystem, tydliga rutiner och regelbunden egenkontroll för att säkerställa att maten är säker. Maten näringsberäknas och säsongsanpassas via vårt menyplaneringssystem Mashie.* Vi har en referensgrupp som provlagar och smakar nya recept och ser till att receptbanken är uppdaterad. Att alla ska kunna äta god och näringsriktig mat oavsett allergier, religiösa- eller psykosociala aspekter, ser vi som en självklarhet. Hur vi ser på mat kan du läsa mer om under sidan Matfilosofi.  

*Näringsberäkningarna är gjorda utifrån SLV:s riktlinjer på bra mat i skolan. 

Hållbarhet
I vår företagskultur står säkerheten i fokus. Det innebär att våra medarbetare, både vad gäller sin egen och andras säkerhet, tar ansvar och agerar därefter. Lika viktigt är det att minska vårt företags påverkan på miljön där vi bedriver verksamheten, men även på den globala miljön som vi alla är en del av.

Vårt mål är att sätta nivån för hela branschen vad gäller riktlinjer för hälsa, säkerhet och miljö. På så sätt kan du som kund vara försäkrad om att vi ständigt strävar efter att nå högsta möjliga nivå. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Erfarenhet
Vår samlade kompetens har en avgörande betydelse för vår framgång. All våra medarbetare går obligatoriska utbildningar inom livsmedelsäkerhet, arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet och allergilära. De får utöver dessa kontinuerligt möjlighet att utveckla de kunskaper och färdigheter som de redan har, men även chanser att skaffa nya i linje med arbetsplatsens mål och medarbetarens förutsättningar, intressen och ambitioner. Du kan läsa mer i våra riktlinjer för kompetensutveckling och utbildning.

Kvalitetssäkerhet
Compass Group innehar ett multi-site certifikat enligt tre internationella standarder. Certifieringen innebär att vi arbetar enligt ett gemensamt affärsledningssystem med tydligt dokumenterade processer och rutiner som beskriver vårt sätt att arbeta:- ISO 9001 (kvalitet)- ISO 14001 (miljö)- OHSAS 18001 (arbetsmiljö)

Vår inköpsorganisation har som främsta uppgift att våra produkter är säkra och håller den bästa kvaliteten. De gör stickkontroller hos våra leverantörer och arbetar med att ständigt öka spårbarhet, säkerhet och miljöbesparingar. 

Är du intresserad av att veta mer om oss, se kontaktuppgifter i högerkolumnen. 

Kontakt

Petra Nilsson
Driftschef Chartwells

Fredrik Halén
Head of Operations