Måltidsservice och Supporttjänster

Compass Group är en världsledande leverantör av måltidsservice och supporttjänster. Den svenska verksamheten drivs under varumärkena Eurest, Eurest Services, Medirest, Chartwells och Levy Restaurants. Företagets tjänster och service återfinns hos företag, på arenor, universitet, skolor och inom vård och omsorg i hela Sverige.

                

 

 

        

 

Kontakt

Britt Olsson-Stein
Sales Director