Compass Group får LKAB´s Arbetsmiljöpris 2019

18 feb 2019
Den 31 januari fick Compass Group ta emot LKAB´s Arbetsmiljöpris på Kirunagalan!


Foto: Rebecca Lundh 

Christian Wallgren, som är Compass Groups kontraktschef på LKAB, är otroligt glad och ödmjuk för utmärkelsen och uttrycker stolthet över alla duktiga medarbetare och chefer som driver produktionen med främsta syfte att skapa just en bra arbetsmiljö för alla medarbetare på LKAB´s industriområde. 


Den fina motiveringen för Compass Groups utmärkelse lyder;
  
”Årets arbetsmiljöpris från LKAB går till en leverantör som sedan våren 2015 haft ett uppdrag inom fastighetsnära tjänster, städning, restaurang, vending, avfall/återvinning och snöskottning. Leverantören har, förutom att de uppnått betydande effektiviseringar mellan de olika uppdragen och därmed kostnadsbesparingar, också visat ett stort intresse och engagemang för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Det engagemanget har dessutom vuxit över tid – från VD och genom hela verksamheten.

Leverantören har stor vana vid att anställa och introducera människor med mycket olika bakgrund och förutsättningar och hos dem alla skapa insikt och kunskap om vikten av att arbeta säkert. Leverantören har lyckats öka rapporteringen av tillbud och risker och har inte heller haft något olycksfall med frånvaro i sin verksamhet i Kiruna på över två år. 2019 års Arbetsmiljöpris från LKAB går till Compass Group AB”. 

Nomineringen föregicks också av en tre dagar lång revision rörande HSEQ, HR och Inköps-frågor. LKAB´s revisorer var mycket nöjda och konstaterade bl a att ”de aldrig brukade skriva så få avvikelser vid en revision”.

Ett fantastiskt gott betyg!

Ett stort tack till LKAB för det fina priset!


Foto: Rebecca Lundh