Om webbplatsen

Compass-group.se drivs av Compass Group AB som är den svenska verksamheten under Compass Group PLC.

Cookies

I enlighet med lagen om elektronisk kommunikation så får du som besökare här information om användning av cookies på Compass Groups webbplats. Detta för att du ska veta vad cookies används till på våra sidor och hur du som besökare, om du vill, kan undvika sådan användning.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten rad text som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Om du gör några inställningar eller val på webbplatsen så kan information om det sparas i cookien. Nästa gång du besöker samma webbplats, slipper du göra om samma inställningar. Istället är det cookien som meddelar till webbplatsen att besökaren varit där tidigare och vilka inställningar som gjorts. Gör du nya inställningar på webbplatsen, byts den gamla cookien ut mot en ny i din dator. Cookies används alltså av praktiska skäl för att underlätta för dig som besöker en viss webbplats.

Cookies på Compass Groups webbplats
På denna webbplats används cookies. De sparas automatiskt och används inte till något annat än att underlätta för dig som besökare enligt ovan. Vi sparar ingen personlig information om dig via cookies. Information om besökare på webbplatsen kan inte spåras via cookies och cookies kan inte heller innehålla virus eller programkod som är skadlig för din dator.

Hur du undviker cookies
Om du vill undvika cookies är det enklaste sättet att du i den webbläsare du använder ändrar i inställningarna för internetsäkerhet. I till exempel webbläsaren Internet Explorer kan du under: Verktyg --> Internet-alternativ --> Säkerhet --> Anpassad nivå, välja att inte låta cookies lagras på din dator. Du kan också välja att varje gång bli tillfrågad om du accepterar en cookie innan en sådan lagras i din dator.

Mer information om lagen
För mer information om lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats, http://www.pts.se.

 

About the Website

Compass group.se is run by Compass Group AB, the Swedish operations for Compass Group PLC.

Cookies

In accordance with lagen om elektronisk kommunikation (the Electronic Communications Act) the visitor can here find information about the use of cookies at Compass Group website. This is to let you know how cookies are used on our sites and how you as a visitor, if you want, can avoid such use.

What is a cookie?
A cookie is a small text file that websites put on your computer when you first visit. Cookies can store your settings for a website, such as your user name or preferred language. When you return to the website, you don't have to enter this information again. The cookie notifies the website that you've been there before and what settings you made then. If you make new settings for the website, the old cookie will be replaced by a new one on your computer. Simply put, cookies are used to improve your user experience when you visit a website.

Use of cookies on the Compass Group website
We use cookies on this website. They are saved automatically for the sole purpose of improving your user experience. Our cookies will not acquire any personally identifiable information. Information about visitors to the website cannot be traced through cookies, and cookies cannot contain virus or malware that can harm your computer.

How to avoid cookies
If you don't want to receive cookies, the easiest method is to change the Internet security settings in your browser. If you're using for instance Internet Explorer, open: Tools --> Internet Options --> Privacy --> Settings, and then move the slider to the top to block all cookies. You can also choose to be asked if you accept a cookie before it is saved on your computer.

More information about SFS 2003:389
For more information about the Swedish Electronic Communications Act (SFS 2003:389), please visit the Swedish Post and Telecom Authority (PTS) website, http://www.pts.se.

Kontakta webbredaktör

Hör gärna av dig till vår webbredaktör om du har frågor kring innehåll eller tekniska detaljer på Compass-group.se.

Webbredaktör