Måltidsservice och supporttjänster i världsklass

Vår vision och våra värderingar uttrycker det Compass Group står för. De vägleder oss i våra beslut, handlingar och beteenden, kommer till uttryck i den service vi ger våra kunder varje dag, världen över, och är drivkraften för vårt arbete och vår tillväxt.

Vår vision

Vi ska vara en leverantör av måltidsservice och supporttjänster i världsklass, känd för suveräna medarbetare, suverän service och suveräna resultat.

Våra värderingar

Öppenhet, tillit och integritet
Vi håller alltid högsta etiska och yrkesmässiga standard. Vi vill att alla våra relationer ska vara baserade på ärlighet, öppenhet och respekt och strävar efter insyn och en öppen dialog.

Passion för kvalitet
Vi brinner för att leverera mat och service av högsta kvalitet och är stolta över att kunna göra det. Vi strävar efter att upprepa framgångarna, lära av misstagen och utveckla idéer, innovationer och metoder som hjälper oss att bli bättre och ledande på vår marknad.

Framgång genom lagarbete
Vi främjar personligt ansvar, men arbetar som ett lag. Vi uppskattar alla kollegors kunskaper, personligheter och insatser, stöttar varandra och delar villigt med oss av bra metoder för att nå våra gemensamma mål.

Ansvar
Vi tar ansvar för våra handlingar, som individer och som grupp. Vi strävar efter att bidra positivt till kundernas, samhällets och världens hälsa och välbefinnande – varje dag och överallt.

Vi kan
Vi har en positiv och kommersiellt medveten “vi kan”-attityd till de möjligheter och utmaningar vi ställs inför

 

Compass Group värderingar

Service är vår kärnverksamhet

Compass Group är ett företag som har utvecklats från att vara ett rent restaurangföretag till att bli en total fullservicepartner. Service är en färskvara och vi är aldrig bättre än den lunch vi serverade igår. Detta synsätt präglar all vår service, oavsett vilka tjänster vi levererar.