Speak Up

Informera om händelser på din arbetsplats som du upplever är olagliga eller oetiska!

Vårt övergripande mål är att skapa en kultur av öppen kommunikation där du som medarbetare känner att du kan ta upp frågor direkt med din chef eller arbetsledare. Trots detta finns det ibland fall där det inte alltid är så lätt att ta upp alla typer av frågor med närmaste chef. För att stödja detta har vi vårt program ‘Speak Up’ (tala ut).

Via ‘Speak Up’ kan alla medarbetare enkelt ta upp frågor i förtroende. Det handlar om frågor som man inte vill eller kan ta upp med sin chef eller via andra kanaler.

Logotyp för SpeakUp

Så här kontaktar du ‘Speak Up’:

  • Rapportera på enklaste och snabbaste sätt via webbsidan: www.compass-speakup.com
  • Du kan även ringa på nummer 020-140 82 83

Du får alltid vara helt anonym om du vill det och du kan välja språk.