Effektiva och genomtänkta transporter

Vår verksamhet är beroende av transporter, vilket bidrar till miljöpåverkan.

Genom effektiva och genomtänkta transportlösningar minskar vi våra kostnader och vår miljöpåverkan. Vi ser regelbundet över våra transportlösningar och tittar både på hur vi kan minska antalet transporter samt antalet transportkilometer. Vi uppmuntrar våra medarbetare att samåka eller använda kollektiva och mindre miljöbelastande färdsätt samt att köra bränslesnålt med minskade koldioxidutsläpp. Ett löpande skifte görs av företagets bilpark där bilarna byts mot miljöbilar, i vissa fall elbilar. Video- samt telefonkonferenser är en självklar mötesform.

Effektiv transportsamordning
I samarbete med våra största leverantörer, har vi utvecklat en logistikplattform där leveranserna till våra enheter koordineras på ett verkningsfullt sätt. Våra transporter blir därför energieffektiva och bidrar till lägre utsläpp av växthusgaser.