Vi sorterar, mäter och följer upp

Klimat- och miljöpåverkan till följd av matsvinn är stor. Att slänga mat leder till stora negativa miljöeffekter och slöseri med jordens resurser, som förbrukas helt i onödan. 

Vi arbetar ständigt med att minimera vårt avfall och vi mäter våra framsteg för att kunna bli ännu bättre.

Vi sorterar, mäter och följer upp
Ett av våra miljömål är att alla restauranger i företaget ska sortera sitt matavfall, där det finns förutsättningar för omhändertagande i kommunen. Vi arbetar sedan flera år tillbaka för att minimera matsvinnet som vår verksamhet bidrar till och vi lyckats minska matavfallet i våra restauranger med ca 40 procent jämfört med 2010. 

Under våren 2016 lanserade vi möjligheten till uppföljning av avfallsmätningar i vårt menyplaneringssystem. Det innebär att varje restaurang registrerar sina dagliga mätresultat av köks-, buffé- och tallrikssvinn samt kan koppla avfallsmängden till den meny som serverats i systemet. Vår förhoppning är att detta ska leda till enklare och mer kontinuerlig uppföljning samt, på sikt, till ännu mindre svinn.  

Pionjärer i branschen
Compass Groups arbete med avfallsminimering belönades redan 2010 med pris för bästa projekt inom avfallsminimering bland företag i Europa inom EU-projektet ”Europa minskar avfallet”. År 2014 var företaget återigen nominerade i kategorin ”Business/Industry"; Minska matavfallet genom bättre produktion och uppföljning.