Säker hantering och dosering av kemikalier

Vi hanterar och doserar kemikalier på ett säkert sätt
Vi strävar alltid mot att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga och vi köper in miljömärkta kemikalier i största möjliga utsträckning. Vi mäter andelen inköpta miljömärkta kemiska produkter och sätter miljömål för att öka denna andel varje år. 

För att minimera kemikalieanvändningen ska doseringsanvisningar följas noggrant och vi  använder alternativa städmetoder som t ex microdukar, renat/avjoniserat vatten och liknande när så är möjligt.

Eftersom kemiska produkter kan medföra negativ påverkan på såväl människors hälsa som den yttre miljön är det viktigt att de hanteras på rätt sätt. Vi har därför rutiner för kemikaliehantering som säkerställer att nödvändiga kemikalier förvaras, hanteras och doseras på rätt sätt och vi utbildar kontinuerligt vår personal i kemikaliehantering.