Höga krav

Mjölk
I våra restauranger ska det alltid serveras ekologisk mjölk.

Palmolja
Vi arbetar aktivt med utfasning av palmolja i de livsmedel vi köper in genom kravställning mot våra leverantörer. I de fall palmolja förekommer så ska den vara certifierad.

Ekologiskt
En stor andel av våra råvaror är ekologiska och vi arbetar ständigt för att öka denna andel.

Ägg
Vi har tagit ett globalt beslut om att inte längre sälja ägg från höns i bur. I Sverige kommer buräggen vara helt utfasade innan 2016 års slut