100% certifierat kaffe

Vi har bestämt att hos oss ska kaffe både smaka och göra gott. Därför serverar vi 100 procent certifierat kaffe från Löfbergs, dessutom har vi satsat på två stora hållbarhetsprojekt i kaffeodlarländer. Projekten innebär att företaget klimatkompenserar för allt kaffe som serveras och ger ekonomiskt stöd till kaffekooperativet COMSA . Vi serverar cirka 15 miljoner koppar kaffe om året, så det här gör verkligen skillnad.

Gör certifieringarna verkligen någon skillnad?
Ja! Certifieringarna fungerar på lite olika sätt, men alla bidrar till en hållbar utveckling som är bra för både människor och miljö.

  • KRAV - En eklogisk märkning som visar att kaffet odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel
  • Fairtrade - En rättvisemärkning med fokus på mänskliga rättigheter som garanterar ett minimipris och en premie till kaffebonden
  • Rainforest Alliance - En hållbarhetsmärkning med fokus på biologisk mångfald och odlarnas försörjningsmöjligheter och villkor
  • EU Ekologiskt - Visar att kaffet är producerat enligt EUs förordning för ekologisk produktion.

Vårt klimatprojekt
Genom att klimatkompensera för vårt kaffe, tar vi ansvar för de utsläpp av växthusgaser som vi inte kan undvika. Vi gör detta genom att finanisera en åtgärd utanför vår organisation som minskar utsläppen av  växthusgaser. Vi har valt att stödja ett vindkraftsprojekt i Nicaragua, Amayo Wind Power Project, där vi bidrar till en mer klimatanpassad energiförsörjning.

Vårt bidrag

  • Vår kompensation motsvarar ca 465 ton koldioxidekvivalenter (CO2e).
  • Användningen av handelsgödsel minskar med mer än 14 000 kilo
  • Användningen av bekämpningsmedel minskar med drygt 1 450 kilo
  • Ytor motsvarande nästan 140 fotbollsplaner ställs om till ekologisk produktion
  • Kaffeböndernas intäkter ökar med drygt en halv miljon kronor

Vårt etiska projekt
Vårt etiska projekt innebär att vi ger ekonomiskt stöd till kaffekooperativet Café Organica Marcala (COMSA), för att påverka kaffeböndernas hälsa och närmiljö på ett positivt sätt. COMSA är en grupp småskaliga ekologiska kaffeproducenter i Honduras.

Vårt bidrag
Vi
bidrar till en tryggare vardag för kooperativets invånare  genom investeringar och stöd inom hälsa, sjukvård och ekologiska odlingsmetoder.