En råvara av hög kvalitet

Även för fågel följer vi de svenska djurskyddsreglerna enligt Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav vilket innebär en råvara av hög kvalitet som bland annat fötts upp utan tillväxtantibiotika och är fri från samtliga salmonellaserotyper. 

Läs mer om Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav