Bra för dig, bra för vår framtid

En stor del av klimatpåverkan påverkas av vad vi äter, cirka en fjärdedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp kommer från matkedjan där råvaruproduktionen oftast står för den största delen. 

Säsongsanpassade och klimatsmarta val
Vi tänker på miljön när vi planerar våra menyer. Vi arbetar med säsongsanpassade och klimatsmarta råkostbufféer, menyer och utbud.

Att minska köttkonsumtionen är bra för både hälsan och miljön
Vi strävar efter att minska förekomsten av nötkött på menyerna och uppmuntrar våra gäster att välja vegetariska alternativ och fiskrätter. Vi mäter andelen nötkött per serverad portion på central nivå och sätter miljömål för att minska denna andel. Vi har även satt miljömål där vi ska öka andelen ekologiska produkter och MSC-märkt fisk och skaldjur.