Energi- och resursbesparande åtgärder

Hög energianvändning ger inte bara upphov till höga driftskostnader, utan är även direkt kopplat till ett av de största miljöhoten - växthuseffekten. Vi genomför årliga energironder i samarbete med kund och fastighetsägare där vi fokuserar på energi- och vattenbesparande sparande åtgärder och följer upp med lokalt anpassade åtgärder för att minska energi-och vattenanvändningen på våra enheter.

Earth Hour
Earth Hour är världens största miljömanifestation då miljontals människor världen över visar sitt miljöengagemang genom att släcka ljuset under en timme. Vi uppmuntrar varje år såväl medarbetare som gäster att delta i Earth Hour.