Klimatsmart arbete

Vår ambition är att vara den mest hållbara inköparen och leverantören av tjänster och måltider i vår bransch. 

Ett ständigt pågående arbete
Vi vill skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. I vår strävan mot ständig förbättring har vi stor hjälp av certifieringen enligt ISO-14001. Vi sätter miljömål och mäter samt genomför aktiviteter för att minska vår miljöpåverkan inom områdena  energi-/resursanvändning, matavfall, transporter, kemiska produkter, inköp samt råvaror.